Công văn 6544/BTC-QLG

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 6544/BTC-QLG

Tiêu đề: Công văn 6544/BTC-QLG năm 2014 hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 6544/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Anh Tuấn Ngày ban hành: 20/05/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Công văn 6544/BTC-QLG năm 2014 hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

 • 6544/BTC-QLG V/v hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới ...
 • I. VỀ XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI
 • 1. Xác định giá bán buôn tối đa
 • 1.1. Đối tượng áp dụng
 • 1.2. Cách thức xác định
 • 2. Xác định giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng:
 • 3. Theo dõi, quản lý giá tối đa
 • II. ĐĂNG KÝ GIÁ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI
 • 1. Đối tượng áp dụng:
 • 2. Cách thức thực hiện đăng ký giá
 • 3. Quy trình tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá
 • 4. Quy trình rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
 • 5. Quản lý đăng ký giá:
 • 6. Thời hạn áp dụng:
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính có trách nhiệm:
 • 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
 • 3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trách nhiệm:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 6544/BTC-QLG để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 6544/BTC-QLG

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 6544/BTC-QLG

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 6544/BTC-QLG

Đang cập nhật