Nghị định 118/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 118/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức Số hiệu: 118/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/10/2006 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
 • Điều 4. Khiếu nại
 • Điều 5. Các trường hợp khác
 • Chương 2: XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 6. Quy trình xử lý
 • Điều 7. Hồ sơ xử lý
 • Điều 8. Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại
 • Điều 9. Hội đồng
 • Điều 10. Nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
 • Điều 11. Trình tự họp Hội đồng
 • Điều 12. Quyết định bồi thường thiệt hại
 • Điều 13. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền, tài sản bồi thường thiệt hại
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi năm 2000, và năm 2003, ngày 10/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

Nghị định 118/2006/NĐ-CP quy định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, khi phát hiện cán bộ, công chức có hành vi gây ra thiệt hại về tài sản phải xử lý trách nhiệm vật chất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức xác minh, sơ bộ đánh giá thiệt hại và lập biên bản về nội dung vụ việc để làm căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức sau đó thành lập hội đồng xử lí. Hội đồng có từ 3 đến 5 người thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức ra quyết định bồi thường thiệt hại ghi rõ phương thức và thời hạn bồi thường.

Cán bộ, công chức gây ra thiệt hại và các bộ phận chức năng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bị thiệt hại phải thực hiện đúng thời hạn, mức và phương thức bồi thường ghi trong quyết định bồi thường thiệt hại.

Nghị định 118/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngà 06/11/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 118/2006/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 118/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 118/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 118/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật