Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số hiệu: 46/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/05/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 3. Căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
 • Điều 4. Đơn giá thuê đất
 • Điều 5. Xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm
 • Điều 6. Xác định đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất ...
 • Điều 7. Khung giá thuê mặt nước
 • Điều
 • Điều 9. Diện tích đất cho thuê
 • Điều 10. Thời hạn cho thuê đất
 • Điều 11. Cơ quan xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê ...
 • Điều 12. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 13. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Điều 14. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của dự án thuê trả tiền thuê hàng năm
 • Điều 15. Áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 16. Chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả ...
 • Điều 17. Nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
 • Mục 2: MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
 • Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 20. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 21. Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm
 • Mục 3: THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
 • Điều
 • Điều 23. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất ...
 • Điều 24. Thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan, người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và cảng vụ hàng không
 • Điều 26. Xử lý chậm nộp tiền thuê đất
 • Điều
 • Mục 4: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NỘI DUNG CHUYỂN TIẾP ...
 • Điều 28. Bộ Tài chính có trách nhiệm
 • Điều 29. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
 • Điều 30. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm
 • Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 32. Xử lý một số vấn đề cụ thể
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất thuê mặt nước.

Nội dung chính của Nghị định số 46/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất; cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất; công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất; gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất; chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức Nhà nước cho thuê đất và Nhà nước cho thuê mặt nước.

Nghị định số 46/2014 quy định người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và được xác định trên Diện tích đất cho thuê; hhời hạn cho thuê đất; hơn giá thuê đất và hình thức Nhà nước cho thuê đất.

Cụ thể, về khung giá thuê mặt nước, Nghị định số 46/2014 quy định khung giá thuê dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm, tăng từ 02 - 03 lần so với khung giá hiện hành.

Về mức giá thuê mặt nước đối với dự án sử dụng mặt nước cố định, Nghị định số 46/2014  quy định mức giá thuê mặt nước tăng từ 50 - 250 triệu đồng/km2/năm lên 100 - 750 triệu đồng/km2/năm. Riêng đối với tiền thuê mặt nước và mặt biển đối với các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, trình tự, thủ tục xác định mức giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ khung giá thuê mặt nước trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án. Trường hợp mặt biển thuê thuộc địa giới hành chính của từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất giá thuê mặt nước; nếu không thống nhất được thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Nghị định số 46/2014 quy định chi tiết các trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất và giá cho thuê nhà; dự án sử đụng dất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách Nhà nước và đơn vị được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà; đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đất thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ, trồng rừng lấn biển... sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê.

Ngoài ra, Nghị định số 46/2014 cũng quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới; người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản...

Nghị định số 46/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 46/2014/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật