Nghị định 60/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in Số hiệu: 60/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/06/2014 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động in
 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động in
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt ...
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in
 • Điều 8. Trách nhiệm thông tin, báo cáo
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 10. Xử lý vi phạm trong hoạt động in
 • Chương II HOẠT ĐỘNG IN
 • Mục 1: CƠ SỞ IN
 • Điều 11. Điều kiện hoạt động của cơ sở in
 • Điều 12. Cấp giấy phép hoạt động in
 • Điều 13. Cấp lại giấy phép hoạt động in và các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động in
 • Điều 14. Đăng ký hoạt động cơ sở in
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ sở in
 • Mục 2: NHẬN CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN
 • Điều 16. Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in
 • Điều 17. Nhận chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm báo chí
 • Điều 18. Nhận chế bản, in, gia công sau in mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan nhà nước
 • Điều 19. Nhận chế bản, in, gia công sau in hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc ...
 • Điều 20. Nhận chế bản, in, gia công sau in tem chống giả
 • Điều 21. Nhận chế bản, in, gia công sau in bao bì, nhãn hàng hóa
 • Điều 22. Nhận chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in khác
 • Mục 3: CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN CHO NƯỚC NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC CỦA CÁC CƠ SỞ IN
 • Điều 23. Chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
 • Điều 24. Hoạt động hợp tác của các cơ sở in
 • Mục 4: CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
 • Điều 25. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy
 • Mục 5: NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ IN
 • Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in
 • Điều 28. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in
 • Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị in
 • Điều 30. Quản lý sử dụng thiết bị in
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in, nội dung chính quy định về điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau đây gọi là photocopy); hợp tác của các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in; nhập khẩu thiết bị ngành in, do Chính phủ ban hành ngày 19/06/2014.

Theo đó, nghị định 60/2014 quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in như chế bản, in, gia công sau in hoặc photocopy sản phẩm in, giấy tờ khác có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động nhưng không có giấy phép hoạt động in;… Những hành vi này sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy đinh về điều kiện hoạt động của sở in, thực hiện chế bản, in gia công sau in các sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác; mẫu, biểu mẫu do cơ quan Nhà nước ban hành; tem chống giả và hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

Theo đó, cơ sở in thực hiện chế bản, in gia công sau in các sản phẩm nêu trên phải là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in; có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam; có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường; có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in và có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư (trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in laser, in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới thủ công). Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Nghị định 60/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2014/NĐ-CP để xử lý: