Quyết định 37/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 37/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/06/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.
 • Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
 • TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU ...
 • II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 75% TỔNG SỐ CỔ PHẦN TRỞ LÊN
 • III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% ĐẾN DƯỚI 75% TỔNG SỐ ...
 • IV. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% TỔNG SỐ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2014/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2014/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật