Quyết định 754/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 754/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 754/QĐ-UB năm 1998 về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản và quản lý các hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 754/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trịnh Văn Y Ngày ban hành: 16/05/1998 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 754/QĐ-UB năm 1998 về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản và quản lý các hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 • QUYẾT ĐỊNH “V/V BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỀ ...
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản qui định về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản và ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 1998 thay cho quyết định 937/QĐ-UB ngày 07-11 ...
 • Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở Khoa học ...
 • QUY ĐỊNH “V/V BẢO VỆ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỀ CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.
 • Điều 2. Các thuật ngữ được hiểu trong qui định này.
 • Chương II BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN
 • Điều 3. Các hoạt động cấm:
 • Điều 4. Các hoạt động hạn chế.
 • Chương III QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỀ CÁ
 • Điều 5. Cơ sở đóng mới sửa chữa tàu thuyền nghề cá.
 • Điều 6. Phương tiện hoạt động nghề cá.
 • Điều 7. Hoạt động bằng ngư cụ cố định :
 • Điều 8. Nuôi trồng thuỷ sản :
 • Điều 9. Sản xuất giống thuỷ sản :
 • Điều 10. Kinh doanh giống thuỷ sản (kể cả giống bố mẹ) :
 • Điều 11. Khai thác giống tự nhiên :
 • Điều 12. Cơ sở thu mua – chế biến thuỷ sản :
 • Điều 13. Kiểm soát nhuyễn thể 2 mảnh vỏ :
 • Điều 14. Sản xuất kinh doanh thức ăn và thuốc thú y thuỷ sản :
 • Điều 15. Hàng hoá thuộc danh mục chuyên ngành thuỷ sản :
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN
 • Điều 16. Sở Thuỷ sản :
 • Điều 17. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản :
 • Điều 18. Trung tâm khuyến ngư :
 • Điều 19. Uỷ ban nhân dân các cấp :
 • Điều 20. Cơ quan thông tin đại chúng:
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Khen thưởng – xử lý vi phạm :
 • Điều 22. Qui định này thay thế Bản qui định kèm theo Quyết định số 937/UB-QĐ ngày 07-11-1994 của UBND ...
 • PHỤ LỤC 1 Nồng độ giới hạn cho phép của một số chất độc tan trong nước có hại cho cá và thuỷ sinh vật
 • PHỤ LỤC 2 Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại phần chính của các ngư cụ khai thác thuỷ sản biển
 • PHỤ LỤC 3 Kích thước tối thiểu cho khai thác đối với các loài thuỷ sản kinh tế sống trong các vùng nước ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 754/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 754/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 754/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 754/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 754/QĐ-UB

Đang cập nhật