Thông tư 78/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 78/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 78/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 18/06/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Người nộp thuế
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 • Điều 3. Phương pháp tính thuế
 • Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế
 • Điều 5. Doanh thu
 • Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 • Điều 7. Thu nhập khác
 • Điều 8. Thu nhập được miễn thuế
 • Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ
 • Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương III NƠI NỘP THUẾ
 • Điều 12. Nguyên tắc xác định
 • Điều 13. Xác định số thuế phải nộp
 • Chương IV THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
 • Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
 • Chương V THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 16. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 17. Căn cứ tính thuế
 • Chương VI ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 19. Thuế suất ưu đãi
 • Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
 • Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác
 • Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Hiệu Iực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • BẢNG KÊ DANH MỤC MẪU BIỂU BAN HÀNH
 • Mẫu số: 01/TNDN BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 • Mẫu số: 02/TNDN BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC
 • Mẫu số: 03/TNDN BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC
 • Mẫu số: 04/TNDN BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ
 • Mẫu số: 05/TNDN BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
 • Mẫu số: 06/TNDN BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
 • Mẫu số: 07/TNDN BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC ĐỊA ...
 • Mẫu số: 08/TNDN TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 78/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 78/2014/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 78/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 78/2014/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 78/2014/TT-BTC

Đang cập nhật