Thông báo 261/TB-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 261/TB-BTC

Tiêu đề: Thông báo 261/TB-BTC năm 2012 về số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 261/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 22/06/2012 Lĩnh vực: Tài chính

Ngày 22/6/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 261/TB-BTC năm 2012 về số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013.

Căn cứ số dự kiến giao thu, chi ngân sách năm 2013 được thông báo và các chế độ hiện hành; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo số dự kiến giao thu, chi ngân sách năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp dưới; đồng thời tổng hợp báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 của địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 261/TB-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông báo 261/TB-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 261/TB-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 261/TB-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 261/TB-BTC

Đang cập nhật