Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1428/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 26/06/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ của Viện
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức Viện
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật