Công văn 7753/TCHQ-QLRR

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 7753/TCHQ-QLRR

Tiêu đề: Công văn 7753/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn quản lý, sử dụng Phân hệ quản lý rủi ro trước thông quan trên Hệ thống e-Manifest do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 7753/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường Ngày ban hành: 24/06/2014 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 7753/TCHQ-QLRR để xử lý:

Tin tức về Công văn 7753/TCHQ-QLRR

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 7753/TCHQ-QLRR

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 7753/TCHQ-QLRR

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 7753/TCHQ-QLRR

Đang cập nhật