Quyết định 2620/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2620/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2013 giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2014 tỉnh Bình Phước Số hiệu: 2620/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm Ngày ban hành: 27/12/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2013 giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2014 tỉnh Bình Phước

  • QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG NĂM 2014 - TỈNH BÌNH PHƯỚC.
  • Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2014 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị ...
  • Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2014 được thực hiện theo những nguyên tắc chung sau đây ...
  • Điều 3. Giao Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư thực hiện:
  • Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; ...
  • KẾ HOẠCH VỐN XDCB TẬP TRUNG NĂM 2014
  • A VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ
  • B VỐN PHÂN CẤP HUYỆN - THỊ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2620/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2620/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2620/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2620/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2620/QĐ-UBND

Đang cập nhật