Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009 Số hiệu: 79/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Văn Tí Ngày ban hành: 16/12/2008 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ ...
 • Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 như sau:
 • Điều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009 như sau:
 • Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành các biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước ...
 • Điều 4. Giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình ...
 • Điều 5. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai Nghị quyết này.
 • PHỤ LỤC I TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2009
 • PHỤ LỤC II TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN
 • PHỤ LỤC III CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009
 • PHỤ LỤC IV DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2009
 • PHỤ LỤC V BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND

Đang cập nhật