Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT

Tiêu đề: Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT về quy chế quản lý việc mua sắm, sửa chữa, bán, thanh lý, thu hồi và điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành Số hiệu: 40/2001/QĐ-CTUBBT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tú Hoàng Ngày ban hành: 16/07/2001 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT về quy chế quản lý việc mua sắm, sửa chữa, bán, thanh lý, thu hồi và điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH "V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC MUA SẮM, SỬA CHỮA, BÁN, THANH LÝ, THU HỒI VÀ ĐIỀU ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế quản lý việc mua sắm, sửa chữa, bán, thanh lý ...
 • Điều 2: Quyết định này thay thế quyết định số 88/1999/QĐ/CTUBBT ngày 20/10/1999 V/v Ban hành quy định ...
 • Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính -Vật Giá, Giám đốc Kho bạc ...
 • QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ VIỆC MUA SẮM, SỬA CHỮA, BÁN, THANH LÝ, THU HỒI VÀ ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ...
 • ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • ĐIỀU 2: PHÂN CẤP VÀ THẨM QUYỀN
 • ĐIỀU 3: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA SẮM, SỬA CHỮA, BÁN, THANH LÝ, THU HỒI VÀ ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN:
 • ĐIỀU 4: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
 • ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 40/2001/QĐ-CTUBBT

Đang cập nhật