Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phân bổ, quản lý và bảo vệ Tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 41/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc Ngày ban hành: 18/05/2014 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phân bổ, quản lý và bảo vệ Tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÂN BỔ, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH THÁI NGUYÊN ...
  • Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch phân bổ, quản lý và bảo vệ Tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên ...
  • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố công khai quy hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết ...
  • Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, các Ban của Hội ...
  • Phụ lục số 01: Phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên
  • Phụ lục số 02: Phân vùng bảo vệ tài nguyên nước mặt
  • Phụ lục số 03: Các chương trình, dự án ưu tiên
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 41/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật