Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 19/2014/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 23/06/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 38/2013/TT-BNNPTNT NGÀY 9/8/2013 BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN ...
 • Điều 1. Đưa ra khỏi Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tên sản phẩm; tổ chức, cá nhân đăng ký phân bón tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo ...
 • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2014.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ...
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯA RA KHỎI THÔNG TƯ 38/2013/TT-BNNPTNT NGÀY 9/8/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG ...
 • I. PHÂN HỮU CƠ
 • II. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG
 • III. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC
 • IV. PHÂN HỮU CƠ VI SINH
 • V. PHÂN VI SINH VẬT
 • VI. PHÂN BÓN LÁ
 • VII. CHẤT GIỮ ẨM, CẢI TẠO ĐẤT
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC DẠNG PHÂN BÓN ĐƯA RA KHỎI THÔNG TƯ 38/2013/TT-BNNPTNT NGÀY 9/8/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN SẢN PHẨM, TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TẠI THÔNG TƯ 38/2013/TT-BNNPTNT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật