Thông tư 21/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 21/2014/TT-BCT sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 21/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 25/06/2014 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 21/2014/TT-BCT sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY 15 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG (PSRs) THEO HỆ THỐNG HÀI HÒA MÔ TẢ VÀ MÃ HÓA HÀNG HÓA PHIÊN BẢN 2012 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2014/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 21/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2014/TT-BCT

Đang cập nhật