Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Tiêu đề: Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 Số hiệu: 46/2014/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 13/06/2014 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:
 • Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:
 • Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
 • “4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y ...
 • 3. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia bảo hiểm y ...
 • Điều 35. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • “10. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời gian tham gia ...
 • Điều 49. Xử lý vi phạm
 • Điều 2.

Theo đó, có 04 điểm mới đáng chú ý được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

Thứ nhất, luật quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm của toàn dân. Cụ thể, luật quy định việc tham gia BHYT là bắt buộc, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại điều 12 luật này.

Một đối tượng mới được luật này quy định đó là hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, theo đó buộc tất cả thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh quy đinh đó, luật cũng đưa ra cơ chế khuyến khích tham gia. Mức đóng sẽ được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể: Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Thứ hai, mức đóng bảo hiểm xã hội được giữ nguyên là tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, và sẽ được quy định cụ thể theo từng đối tượng.

Thứ ba, ngoài việc quy định bắt buộc tham gia, luật cũng quan tâm đến quyền lợi của người tham gia BHYT, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng. Hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã. Đáng chú ý, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Thứ tư, từ ngày Luật này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì 80% chuyển về quỹ dự phòng, 20% chuyển về địa phương để sử dụng hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 để xử lý:

Tin tức về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Phân tích chính sách về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Đang cập nhật