Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Số hiệu: 67/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/07/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
 • Điều 3. Chính sách đầu tư
 • Điều 4. Chính sách tín dụng
 • Điều 5. Chính sách bảo hiểm
 • Điều 6. Chính sách ưu đãi thuế
 • Điều 7. Một số chính sách khác
 • Điều 8. Nguồn vốn và cơ chế thực hiện chính sách
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 11. Trách nhiệm của các Hội, Hiệp hội thủy sản
 • Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm của chủ tàu
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Ngày 07 tháng 07 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản.

Theo đó, Chính phủ ban hành những chính sách như: chủ tàu khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản, đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể sẽ được vay tối đa 70% chi phí cho 01 chuyến đi biển (đối với tàu khai thác hải sản) và 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần hay tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản, có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên hàng năm cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400 CV và 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Ngoài ra, Nghị định 67/2014/NĐ-CP còn quy định về ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên như sau: Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV hay 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/8/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 67/2014/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật