Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 28/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 02/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai, Thống kê

Mục lục Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 5. Thời điểm thực hiện và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai
 • Điều 6. Thời điểm thực hiện và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 7. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai
 • Điều 8. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện ...
 • Chương II HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, BIỂU THỐNG KÊ VÀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
 • Điều 9. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai về loại đất
 • Điều 10. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai về loại đối tượng sử dụng đất; loại đối tượng được Nhà nước ...
 • Điều 11. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai theo khu vực tổng hợp
 • Điều 12. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê tổng diện tích đất của đơn vị hành chính
 • Điều 13. Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai
 • Chương III NỘI DUNG THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 14. Nội dung thực hiện thống kê đất đai hàng năm
 • Điều 15. Nội dung thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 16. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 17. Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai
 • Chương IV PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ...
 • Điều 18. Phương pháp thực hiện thống kê đất đai
 • Điều 19. Phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai
 • Điều 20. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 21. Trình tự thực hiện thống kê đất đai hàng năm
 • Điều 22. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Điều 23. Thống kê, kiểm kê định kỳ đất quốc phòng, an ninh.
 • Chương V KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
 • Điều 24. Kiểm tra kết quả thống kê đất đai định kỳ
 • Điều 25. Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ
 • Điều 26. Hồ sơ giao nộp
 • Điều 27. Lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2014/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật