Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT

Tiêu đề: Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa Việt Nam - Hà Lan Số hiệu: 39/2014/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Vương quốc Hà Lan Người ký: Nguyễn Tấn Dũng, Mark Rutte Ngày ban hành: 16/06/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa Việt Nam - Hà Lan

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 • THỎA THUẬN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HÀ ...
 • Điều 1. Phạm vi và mục đích của Thỏa thuận Đối tác Chiến lược
 • Điều 2. Trọng tâm hợp tác
 • Điều 3. Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan
 • Điều 4. Hoạt động của khu vực tư nhân
 • Điều 5. Nguồn lực cho các hoạt động hợp tác
 • Điều 6. Sở hữu trí tuệ
 • Điều 7. Xuất nhập cảnh, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa
 • Điều 8. Tham gia của các tổ chức khác
 • Điều 9: Trách nhiệm và tư cách pháp lý
 • Điều 10: Giải quyết tranh chấp
 • Điều 11. Sửa đổi và bổ sung
 • Điều 12. Hiệu lực
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 39/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật