Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Số hiệu: 20/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng Ngày ban hành: 30/06/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

  • Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật