Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 65/2006/QĐ-UBND áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 65/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ Ngày ban hành: 01/06/2006 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 65/2006/QĐ-UBND áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH
 • Điều 1: Áp dụng thực hiện theo cơ chế "một cửa" tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, bao gồm các lĩnh ...
 • Điều 2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • QUY ĐỊNH THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC VỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ "MỘT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Bản quy định này quy định thủ tục, trình tự và thời gian giải quyết đối với các lĩnh vực công ...
 • Điều 2. "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn tổ chức, công ...
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. Nhập quốc tịch Việt Nam; Thôi quốc tịch Việt Nam; trở lại quốc tịch Việt Nam; cấp giấy chứng nhận ...
 • Điều 3. Nhập quốc tịch Việt Nam
 • Điều 4. Thôi quốc tịch Việt Nam
 • Điều 5. Trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Điều 6. Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Điều 7. Cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
 • Điều 8. Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam.
 • Mục 2. Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài
 • Điều 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Điều 10. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Điều 11. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
 • Điều 12. Nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
 • Điều 13. Đăng ký giám hộ
 • Điều 14. Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ...
 • Điều 15. Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi.
 • Mục 3. Một số việc hộ tịch khác
 • Điều 16. Cấp phiếu lý lịch tư pháp.
 • Điều 17. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc.
 • Chương III TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC ÁP DỤNG THỰC HIỆN ...
 • Điều 18. Trình tự giải quyết các thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực công việc áp dụng thực hiện ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách ...
 • Điều 20. Để đảm bảo cho việc triển khai, thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc ...
 • Điều 21. Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ ...
 • Điều 22. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ...
 • Điều 23. Tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa" tại Sở ...
 • Điều 24. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 65/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật