Thông tư 09/2014/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2014/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 09/2014/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang Ngày ban hành: 10/07/2014 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 của Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013
  • Điều 4. Quy định về chuyển tiếp
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2014/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2014/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2014/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2014/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2014/TT-BXD

Đang cập nhật