Quyết định 105/1999/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 105/1999/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 105/1999/QĐ-UB về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 105/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Xuân Hùng Ngày ban hành: 28/10/1999 Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng

Mục lục Quyết định 105/1999/QĐ-UB về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Điều 1: Nay ban hàng kèm theo quyết định này bản quy định về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của UBND tỉnh ...
 • Điều 3: các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Bản quy định này nhằm cụ thể hóa Nghị định 26/1999/NĐCP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt ...
 • Điều 2: Công dân sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo ...
 • Điều 3: Mọi hoạt động chính đáng, hợp pháp của tín đồ, được Nhà nước bảo hộ đồng thời khuyến khích những ...
 • Điều 4: Mọi hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống lại ...
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5: Quy định về nghi thức thờ cúng lễ cưới, lễ tang đối với các tín đồ.
 • Điều 6: Quy định về tổ chức quyên góp, viện trợ và quản lý sử dụng tài chính ở các tổ chức tôn giáo.
 • Điều 7: Quy định về sở hữu, sử dụng, quản lý nhà, đất các tài sản khác của tổ chức tôn giáo.
 • Điều 8: Quy định về trùng tu, sửa chữa các di tích văn hóa:
 • Điều 9: Quy định về xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự:
 • Điều 10: Quy định về in ấn, xuất bản kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo:
 • Điều 11: Quy định về tổ chức các ngày lễ của tôn giáo:
 • Điều 12: Quy định về chức sắc, nhà tu hành tôn giáo.
 • Điều 13: Quy định về phong chức, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, nhà tu hành.
 • Điều 14: Những người giúp việc tôn giáo do tín đồ bầu ra (ban hành giáo xứ, họ, giáo lý viên dạy giáo ...
 • Điều 15: Người giả danh chức sắc, nhà tu hành tôn giáo để hoạt động tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành ...
 • Điều 16: Các cuộc họp chức sắc, nhà tu hành từ nhiều cơ sở đến như các cuộc tĩnh tâm của linh mục trong ...
 • Điều 17: Dòng tu đang hoạt động hàng năm người đứng đầu dòng (bề trên) phải báo cáo ban tôn giáo chính ...
 • Điều 18: Người đang tu hành trong các cơ sở tôn giáo được quyền tự do hoàn tục, không ai được ngăn cản ...
 • Điều 19: Quy định về nhập tu tại tôn giáo.
 • Điều 20: Quy định đối với việc mở trường đào tạo chức sắc của nhà tu hành.
 • Điều 21: Mọi hoạt động quốc tế của tổ chức, cá nhân tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành thực hiện theo đúng ...
 • Điều 22: Tổ chức và cá nhân tôn giáo muốn phổ biến nội dung, chủ trương, hướng dẫn của tổ chức, cá nhân ...
 • Điều 23: UBND tỉnh khuyến khích các chức sắc nhà tu hành làm kinh tế góp phần làm cho dân giàu nước mạnh ...
 • Điều 24: Việc lập Hội phải có mục đích rõ ràng, chính đáng, phù hợp với pháp luật của Nhà nước và phải ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25: Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 105/1999/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 105/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 105/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 105/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 105/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật