Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 23/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Nam Ngày ban hành: 26/06/2014 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ ...
 • Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở ngành, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 6. Các hành vi bị cấm
 • Chương II QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
 • Điều 7. Yêu cầu đối với công tác quy hoạch
 • Điều 8. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 10. Sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 11. Bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương III SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • Điều 12. Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống trong công trình hạ tầng ...
 • Điều 13. Sử dụng chung cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật
 • Điều 14. Sử dụng chung đường đô thị; hầm đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cầu đường ...
 • Điều 15. Sử dụng chung cột ăng ten, cột treo cáp (dây dẫn)
 • Điều 16. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 17. Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 18. Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 19. Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH ...
 • Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu
 • Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị quản lý vận hành
 • Điều 22. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung
 • Điều 23. Trách nhiệm của Sở, ban, ngành
 • Điều 24. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 25. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Chương V XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 27. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật