Quyết định 839/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 839/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Số hiệu: 839/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh Ngày ban hành: 07/04/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015 ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015 ...
 • 1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
 • 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch ...
 • Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Lương với các chỉ tiêu chủ ...
 • 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch
 • 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
 • 3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
 • Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 839/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 839/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 839/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 839/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 839/QĐ-UBND

Đang cập nhật