Quyết định 3733/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3733/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3733/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Số hiệu: 3733/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh Ngày ban hành: 11/07/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 3733/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 ...
 • Điều Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận ...
 • 1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:
 • 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch ...
 • Điều 2. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015):
 • 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch sử dụng đất:
 • 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch ...
 • Điều 3. Trách nhiệm của UBND quận Nam Từ Liêm và Sở Tài nguyên và Môi trường:
 • 1. Đối với UBND quận Nam Từ Liêm:
 • 2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3733/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3733/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3733/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3733/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3733/QĐ-UBND

Đang cập nhật