Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 34/2001/QĐ-UB qui định mức tiền lương, tiền công bình quân áp dụng để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh do tỉnh Quảng Nam ban hành Số hiệu: 34/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/07/2001 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2001/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật