Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 47/2001/QĐ-UB về danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 47/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm Ngày ban hành: 12/10/2001 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 47/2001/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật