Quyết định 152/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 152/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2013 quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 152/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh Ngày ban hành: 17/01/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 152/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 152/QĐ-UBND

Đang cập nhật