Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 35/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 30/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI
 • Điều 4. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 5. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng
 • Điều 6. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI
 • Điều 7. Trách nhiệm thực hiện, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 8. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 9. Tài liệu công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 10. Thời điểm báo cáo, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 11. Lưu trữ kết quả điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 12. Điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2014/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật