Quyết định 1021/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1021/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 1021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng Ngày ban hành: 02/07/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 ...
  • I. Quan điểm quy hoạch:
  • II. Mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu:
  • III. Định hướng phát triển vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và ...
  • IV. Hiệu quả quy hoạch:
  • V. Các giải pháp thực hiện:
  • Điều 2. Sau khi Quy hoạch được phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm triển ...
  • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1021/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1021/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1021/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1021/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1021/QĐ-UBND

Đang cập nhật