Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về kiểm tra, phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình cấp III, IV vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng Ngày ban hành: 23/07/2014 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về kiểm tra, phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình cấp III, IV vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, PHÂN CẤP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kiểm tra, phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông ...
 • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, PHÂN CẤP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH CẤP III, IV VÀO SỬ DỤNG TRÊN ...
 • Chương I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phân công
 • Chương II CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Trách nhiệm kiểm tra, phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:
 • Điều 4. Thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình xây dựng ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 5. Chế độ báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
 • Điều 6. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật