Quyết định 2287/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2287/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2287/QD-UBND năm 2009 về định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân sách trung ương thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng do tỉnh Đắk Lắk ban hành Số hiệu: 2287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Dhăm Ênuôl Ngày ban hành: 28/08/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2287/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2287/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2287/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2287/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2287/QĐ-UBND

Đang cập nhật