Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT

Tiêu đề: Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT năm 1996 về định mức đất ở thực hiện theo Quyết định 118/TTg hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 4758/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt Ngày ban hành: 15/10/1996 Lĩnh vực: Đất đai, Chính sách xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4758/QĐ-UB-QLĐT

Đang cập nhật