Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi điểm 5.3 mục III của Quy định cụ thể hoá chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý.(Ban hành kèm theo Quyết định 2115/1998/QĐ-UB tỉnh Quảng Nam) Số hiệu: 48/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/09/2000 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 48/2000/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật