Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Số hiệu: 08/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh Ngày ban hành: 30/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 3. Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất chưa đến thời kỳ ...
 • Điều 4. Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản và bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ ...
 • Điều 5. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại trong trường hợp không có hồ sơ, chứng từ chứng minh ...
 • Điều 6. Diện tích đất không đủ điều kiện để ở sau thu hồi (Thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định ...
 • Điều 7. Mức đất ở bồi thường, tái định cư cho từng hộ gia đình cùng chung sống trên một thửa đất ở bị ...
 • Điều 8. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông ...
 • Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối ...
 • Điều 11. Bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trong trường hợp người đang sử dụng nhà ở ...
 • Điều 12. Diện tích đất ở tái định cư trong trường hợp giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, ...
 • Điều 13. Bồi thường về di chuyển mồ mả (Thực hiện Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)
 • Điều 14. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và chi trả tiền hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước ...
 • Điều 15. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 16. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 17. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam ...
 • Điều 18. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di ...
 • Điều 19. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn (Thực hiện Điều 24 Nghị định số 47 ...
 • Điều 20. Suất tái định cư tối thiểu (Thực hiện khoản 3 Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)
 • Điều 21. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất còn lại ngoài quy hoạch được phê duyệt ...
 • Điều 22. Bồi thường đối với đất thu hồi có thời hạn của hộ gia đình, cá nhân và của các tổ chức có đủ ...
 • Điều 23. Xử lý bồi thường, hỗ trợ một số trường hợp cụ thể.
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các ...
 • Điều 25. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Quyết định
 • Điều 26. Điều khoản thi hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật