Thông tư 31/2014/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2014/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 31/2014/TT-BCA quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 31/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 24/07/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư 31/2014/TT-BCA quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, PHÙ HIỆU VÀ TRANG PHỤC CHIẾN ĐẤU CỦA CẢNH SÁT ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến ...
 • Điều 4. Phù hiệu, ký hiệu Cảnh sát cơ động
 • Điều 5. Giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động
 • Điều 6. Trang phục chiến đấu Cảnh sát cơ động
 • Điều 7. Tiêu chuẩn và niên hạn cấp phát trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2014/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 31/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2014/TT-BCA

Đang cập nhật