Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 19/2014/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 19/2014/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 01/07/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 19/2014/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt
 • Điều 4. Xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm
 • Điều 5. Xác định số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính
 • Điều 6. Kết luận về sai số của phương tiện đo và sai số của phép đo
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 7. Hành vi vi phạm trong sản xuất phương tiện đo quy định tại
 • Điều 8. Hành vi vi phạm trong nhập khẩu phương tiện đo quy định tại
 • Điều 9. Hành vi vi phạm trong buôn bán phương tiện đo quy định tại
 • Điều 10. Hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 quy định tại
 • Điều 11. Hành vi vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2 quy định tại
 • Điều 12. Hành vi vi phạm đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán quy ...
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 13. Hành vi vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại
 • Điều 14. Hành vi vi phạm về hợp chuẩn quy định tại
 • Điều 15. Hành vi vi phạm về hợp quy quy định tại
 • Điều 16. Hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường quy định tại
 • Điều 17. Hành vi giả mạo liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA VÀ MÃ SỐ MÃ VẠCH
 • Điều 18. Hành vi vi phạm về ghi nhãn trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa quy định tại
 • Điều 19. Hành vi vi phạm về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện ...
 • Điều 20. Hành vi vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch ...
 • Mục 4. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ ÁP DỤNG BIỂU MẪU ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 21. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt của thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ quy định tại ...
 • Điều 22. Áp dụng biểu mẫu để xử lý vi phạm hành chính
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2014/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Đang cập nhật