Thông tư 25/2014/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2014/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 25/2014/TT-BQP về tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 25/2014/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Đỗ Bá Tỵ Ngày ban hành: 15/05/2014 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Thông tư 25/2014/TT-BQP về tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh
  • Điều 3. Nguồn lựa chọn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh
  • Điều 4. Tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh
  • Điều 5. Yêu cầu hoạt động của Tuyên truyền viên
  • Điều 6. Quyết định miễn nhiệm Tuyên truyền viên
  • Điều 7. Hiệu Iực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2014/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 25/2014/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2014/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2014/TT-BQP

Đang cập nhật