Chỉ thị 24/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 24/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 24/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/08/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN.
 • 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm:
 • 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông ...
 • 4. Các đơn vị thanh tra, kiểm tra có liên quan đến vấn đề thuế, hải quan tại những doanh nghiệp đã thực ...
 • 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện kết nối với hệ thống Kho bạc ...
 • 6. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính đảm bảo nhu cầu biên chế cho công tác quản lý thuế và hải quan ...
 • 7. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho công ...
 • 8. Bộ Công Thương sớm hoàn thành đề án giá khí thị trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và hoàn ...
 • 9. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế nghiên ...
 • 10. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 24/CT-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 24/CT-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 24/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 24/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 24/CT-TTg

Đang cập nhật