Thông tư 103/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 103/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 103/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 06/08/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH TẠI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng không áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Người nộp thuế
 • Điều 5. Các loại thuế áp dụng
 • Chương II CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • Mục 1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN
 • Điều 6. Đối tượng chịu thuế GTGT
 • Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN
 • Mục 2. NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ TNDN TRÊN CƠ SỞ KÊ KHAI DOANH THU, CHI PHÍ ĐỂ ...
 • Điều 8. Đối tượng và điều kiện áp dụng
 • Điều 9. Thuế giá trị gia tăng
 • Điều 10. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Mục 3. NỘP THUẾ GTGT, NỘP THUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ TÍNH TRÊN DOANH THU
 • Điều 11. Đối tượng và điều kiện áp dụng
 • Điều 12. Thuế giá trị gia tăng
 • Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Mục 4. NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ TNDN THEO TỶ LỆ % TÍNH TRÊN DOANH THU
 • Điều 14. Đối tượng và điều kiện áp dụng
 • Điều 15. Thuế giá trị gia tăng
 • Điều 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 103/2014/TT-BTC để xử lý: