Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân, Bùi Quang Bền, Nguyễn Thành Cung Ngày ban hành: 04/08/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH như sau ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Đang cập nhật