Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Tiêu đề: Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 179/2010/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ Ngày ban hành: 09/12/2010 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Đang cập nhật