Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 100/2014/TTLT-BTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Trương Chí Trung, Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 30/07/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí
  • Điều 3. Nội dung chi
  • Điều 4. Mức chi
  • Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
  • Điều 6. Hiệu lực và điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật