Quyết định 2298/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2298/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2298/QĐ-BTC năm 2014 phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính Số hiệu: 2298/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 06/09/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 2298/QĐ-BTC năm 2014 phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính

 • QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ...
 • Điều 1. Thẩm quyền hướng dẫn cơ chế, chính sách và ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức:
 • Điều 2. Thẩm quyền phê duyệt chiến lược, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch ...
 • Điều 3. Về lĩnh vực quản lý tài chính:
 • Điều 4. Về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng:
 • Điều 5. Về lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước:
 • Điều 6. Về lĩnh vực kiểm tra, kiểm toán nội bộ:
 • Điều 7. Về lĩnh vực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin:
 • Điều 8. Về thực hiện mua sắm tập trung:
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Quyết định số 148/QĐ-BTC ...
 • Điều 11. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2298/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2298/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2298/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2298/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2298/QĐ-BTC

Đang cập nhật