Quyết định 1625/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1625/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1625/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/09/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. GIẢI PHÁP
  • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1625/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1625/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1625/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1625/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1625/QĐ-TTg

Đang cập nhật