Thông tư 130/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 130/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 130/2014/TT-BTC quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 130/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 09/09/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 130/2014/TT-BTC quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Chương II QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Mục 1. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 4. Cơ sở quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 5. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Điều 6. Chi phí đánh giá sự phù hợp
 • Mục 2. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 7. Kho chứa hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 8. Trang thiết bị, công cụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 9. Điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với kỹ thuật viên bảo quản và thủ kho (kiêm giao nhận và bảo ...
 • Mục 3. THANH TRA, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 10. Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 11. Kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 12. Kiểm tra hàng năm về chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 13. Thanh tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 14. Xử lý vi phạm chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách (Tổng cục Dự trữ Nhà nước)
 • Điều 16. Trách nhiệm của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 17. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia
 • Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản hoặc được giao nhiệm vụ bảo ...
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • Mẫu 01.BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA Chất lượng hàng dự trữ quốc gia
 • Mẫu 02. BBLM BIÊN BẢN LẤY MẪU
 • Mẫu 03.TNPM TEM NIÊM PHONG MẪU
 • Mẫu 04. BBBGM BIÊN BẢN BÀN GIAO MẪU
 • Mẫu 05. BCCL BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 130/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 130/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 130/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 130/2014/TT-BTC

Đang cập nhật