Quyết định 1210/2004/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1210/2004/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 1210/2004/QĐ-UB về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí thư viện do tỉnh Tây Ninh ban hành Số hiệu: 1210/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Dương Thanh Hồng Ngày ban hành: 20/08/2004 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1210/2004/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1210/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1210/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1210/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1210/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật