Quyết định 466/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 466/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Số hiệu: 466/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến Ngày ban hành: 23/06/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. MỤC TIÊU
 • III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
 • IV. CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Công thương, Tài chính, Kế hoạch ...
 • PHỤ LỤC MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA TỪNG LOẠI HÌNH VẬN TẢI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 466/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 466/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 466/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 466/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 466/QĐ-UBND

Đang cập nhật